OUR SERVICES

Pre - Wedding Photograph

Our do take photograph in Thailand and also international.

เราให้บริการถ่ายภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงในสตูดิโอ โดยเรามีแพคเกจที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า

Engagement & Wedding Photograph

We understand the important of your special day.

We care and do our best to collect every single moments. 

พราะเราเข้าใจความสำคัญของงานแต่งงานและพิธีการต่างๆ

ทีมช่างภาพ M&M wedding studio จึงมีความพร้อมในการเก็บบันทึกความทรงจำทุกมุมมอง 

อย่างครบถ้วน เพื่อให้วันพิเศษของคุณคงอยู่กับคุณตลอดไป

VDO Cinematography

Makes your memory in a story. M&M wedding studio also have a VDO Presentation and Cinematography. H

ให้เรื่องราวเล่าความทรงจำของคุณ ด้วยบริการถ่ายภาพเคลื่อนไหว VDO Presentaion และ Cinematograyphy